V uvodu je bilo predstavljeno kaj je poklic, kaj je sanjski poklic in kaj je to idealna služba. Govorili smo tudi o tem, da izobrazba ni enako kot poklic, ki ga opravljamo in kaj vse moramo upoštevati pri načrtovanju svoje kariere. 

Druženje v Zoom učilnici je potekalo zelo interaktivno in tekmovalno. Učence smo razdelili v štiri sobe, iz različnih šol, ker so med seboj morali sodelovati in rešiti izziv, po sistemu “escape room”. Imeli so pet kariernih izzivov, ki so jih morali rešiti po vrsti, saj so le tako dobili končno rešitev in geslo, ki so ga povedali na koncu delavnice. 

  • 1. karierni izziv: Besedna premetanka
  • 2. karierni izziv: Povezave 
  • 3. karierni izziv: Kriptogram 
  • 4. karierni izziv: Logična uganka 
  • 5. karierni izziv: Pravilen odgovor

V okviru delavnice so imeli priložnost spoznati druge učence in z njimi sodelovati, prepoznati svoje talente, potenciale in kompetence za timsko delo, komunikacijske sposobnosti, ustvarialnost in še kaj. 

Po zaključku izziva, pa smo govorili še o deficitarnih poklicih, poklicih prihodnosti in raziskovanju sanjskega poklica za individualnega učenca

Skupina, ki je prva rešila izziv pravilno, se je uvrstila na tekmovanje v regijski otroški parlament.