Zemlja gori! Jo lahko s skupnimi dejanji rešimo?

Podnebje močno vpliva na to, kako in kje živimo. Podnebje vpliva na to, s čim se prehranjujemo, katere nalezljive bolezni nas ogrožajo. Podnebje se spreminja in s tem tudi življenjske razmere.  Spremembe, ki smo jim priča danes, se dogajajo neprimerljivo hitreje, ko mnogo stoletij nazaj. Za to pa smo krivi ljudje. Reševanje Zemlje je postal največji izziv današnjega časa. Evropska unija se je odločila, da ta izziv sprejme. Z zelenim dogovorom (Green deal) naj bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina.  

Prednostne naloge evropskega zelenega dogovora vključujejo: 

  • zaščito naše biotske raznovrstnosti in ekosistemov, 
  • zmanjšanje onesnaževanja zraka, vode in tal, 
  • prehod na krožno gospodarstvo, 
  • izboljšanje ravnanja z odpadki, 
  • zagotavljanje trajnosti našega modrega gospodarstva in ribiškega sektorja. 

Tudi na Podjetniškem Inkubatorju Kočevje in Ljudski univerzi Kočevje se pridružujemo reševanju “zelenih izzivov”. S septembrom 2022 smo vključeni v mednarodni projekt “YOUNGDEAL: Youth responses to COVID19 by Green Deal. Projekt vključuje v mrežo osem evropskih mest, ki so usmerjena v privlačno zeleno prihodnost mlajše generacije. Mrežo sestavljajo mesta in partnerji iz Španije, Litve, Bolgarije, Madžarske, Italije, Poljske, Portugalske in Slovenije. Projekt je financiran iz sredstev EU, v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV). Youngdeal bo povezoval mlajšo generacijo Evropejcev, vse z namenom razmišljanja o prihodnosti Evrope v povezavi z zelenim prehodom in cilji trajnostnega razvoja Agende 2030.  

Na jugu Španije, v mestu Alicante, je konec septembra že potekal prvi sestanek partnerjev. Partnerji smo se seznanili s primeri prakse kompostiranja biorazgradljivih odpadkov v obmorskem mestu. Predstavili so nam vse faze postopka pridobivanja rodovitnega gnojila za zasaditev zelenih površin in bioodpadkov.  

Ali ste vedeli, da povprečen Evropejec proizvede letno 5 ton odpadkov? In samo 38% odpadkov se v Evropi reciklira? Ali ste vedeli, da gre več kot 60% gospodinjskih odpadkov na odlagališča EU?  

Še veliko pomembnih okoljskih izzivov je pred nami. 

Jim bomo kos? Kaj več pa iz decembrskega srečanja v Litvi. 

 

Posted in Aktualno, Karierni center za mlade - VšečKAM in GREM (Enota Kočevje).