OBRAZEC ZA SAMOPREVERJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program ZDRAVSTVENA NEGA, PTI:
Modul – PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA
Modul – ZDRAVSTVENA NEGA OTROK IN MLADOSTNIKOV
Modul – ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA
Modul – ZDRAVSTVENA NEGA V GERIATRIČNI DEJAVNOSTI
Modul – ZDRAVSTVENA NEGA V PSIHIATRIČNI DEJAVNOSTI
Modul – ZDRAVSTVENA NEGA V REŠEVALNI DEJAVNOSTI

OBRAZEC ZA POTRJEVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program ZDRAVSTVENA NEGA, PTI:
Modul – PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA
Modul – ZDRAVSTVENA NEGA OTROK IN MLADOSTNIKOV
Modul – ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA
Modul – ZDRAVSTVENA NEGA V GERIATRIČNI DEJAVNOSTI
Modul – ZDRAVSTVENA NEGA V PSIHIATRIČNI DEJAVNOSTI
Modul – ZDRAVSTVENA NEGA V REŠEVALNI DEJAVNOSTI