Zdravko

Ljudska univerza Kočevje je bila uspešna pri pridobivanju sredstev iz Evropske unije za izvedbo projekta Testing of systematic step-by-step implementation model introducing healthy school menus and enhancing physical activity in primary schools and preparing guidelines for its use in other school environments z akronimom ZDRAVKO (2014/1/17037714-SI2.695522).

Projekt traja od 1. januarja 2015 do 30. junija 2016. Kot pridruženi partnerji sodeluje v projektu 5 osnovnih šol: OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Stara Cerkev, OŠ Fara in OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica. Prav tako pa so pridruženi partnerji tudi tri občine: Občina Kočevje, Občina Kostel in Občina Sodražica.

Glavni cilj projekta je ozavestiti šolajoče otroke, njihove starše, učitelje, ravnatelje, kuhinjsko osebje in splošno javnost o pomembnosti zdrave prehrane in o pomembnosti vsakodnevne fizične aktivnosti. Znotraj projekta bomo izvajali in izvajamo več dejavnosti, katerih namen je spodbujati otroke in njihove starše k zdravemu življenjskemu slogu. Prav tako pa želimo s projektom dvigniti zavest širše javnosti o vplivu uravnotežene in zdrave prehrane ter gibanja na splošno dobro počutje.

V sklopu projekta uvajamo zdravo prehrano v šolske obroke. Na petih partnerskih osnovnih šolah v šolskem letu 2015/16 uvajamo 10 novih zdravih jedi iz zelenjave, žitaric in mlečnih izdelkov v šolske jedilnike. S kuharskimi delavnicami za učence in njihove starše promoviramo uravnoteženo prehrano in jim na ta način demonstriramo, da za pripravo zdravih obrokov ni treba imeti veliko časa, potrebujemo le dobro voljo in okusno idejo. Dodatna vrednost delavnic pa je, da otroci preživijo čas skupaj s svojimi starši, se učijo skupaj, drug od drugega.

Prepogosto uživanje nezdrave hrane in sladkih pijač v kombinaciji s preživljanjem prostega časa v družbi elektronskih naprav je dvignilo odstotek prekomerno težkih in debelih otrok, tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Z uvajanjem 5-minutnega gibalnega odmora v osnovne šole vzpodbujamo učence k dnevnim telesnim aktivnostim. Želimo jim pokazati, da lahko v kratkem času veliko naredijo za svoje telo. Aktivnost izvajanja gibalnega odmora na partnerskih osnovnih šolah izvajajo zunanji sodelavci, ki so strokovno usposobljeni. Da pa se aktivnost ne bi izvajala samo v času projekta, ampak bi se uspešno nadaljevala tudi po zaključku, smo za šolo pripravili nabor vaj, ki so primerne za izvedbo v učilnici, telovadnici ali zunaj in so vedno na razpolago učiteljem in učencem v njihovih učilnicah.

Vzpostavili smo tudi tri zelenjavne vrtove, kjer učencem omogočamo pridobivanje praktičnih izkušenj z vrtnarjenjem. Največji vrt se nahaja pri OŠ Ob Rinži, kjer gre večina pridelane hrane neposredno v šolsko jedilnico. Na OŠ Stara Cerkev smo uredili manjši zeliščno-zelenjavni vrt. Na lokaciji OŠ Zbora odposlancev pa smo postavili dvignjene gredice, kjer imamo v večini zasajena zelišča in manjše povrtnine. Učenci sodelujejo tako pri sajenju kot tudi pri spravilu izdelkov. Imajo priložnost slediti delu na vrtu od semena do pridelka in na koncu z roko ubrati pridelek, ki ga postavimo na mizo.

LOGOTIP

INFORMACIJE

Sonja Hribar
tel: +386 (0)1 89 38 270, +386 (0)51 414 706
mail: sonja.hribar@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.zdravko-luk.si

PRIDRUŽENI PARTNERJI