Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja

Naslov prispevka je hkrati tudi naslov programa, ki ga na Ljudski univerzi Kočevje izvajamo v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc od 2016 – 2019, Pokolpje. Projekt je namenjen zaposlenim, prednost pri vključitvi pa imajo osebe starejše od 45 let in z zaključeno stopnjo izobrazbe V. ali nižje. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Program poudarja razvoj kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Konec leta 2016 in v pričetku 2017 smo uspešno izvedli dve izvedbi programa Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja. Cilji programa so usmerjeni v promocijo zdravja delavcev in vzpodbujajo ozaveščenost in informiranost zaposlenih o pomenu zdravja tako na profesionalni kot na osebni ravni, izboljšanje delovnega okolja posameznika in posredno celotne delovne skupine, vzpostavitev dobrega počutja in pozitivne naravnanosti zaposlenih ter posredovanje znanja o tem, kako vsak sam poskrbi za boljše počutje na delovnem mestu.

Skladno s smernicami Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, program uvaja vsebine, ki zagotavljajo (ali izboljšujejo) zdravje in dobro počutje delavca na delovnem mestu. Vsebino programa sestavljajo štirje sklopi: delovni prostor in organizacija dela po moji meri, zdravo delovno okolje, odmor za zdravje ter dobra hrana in zdravo prehranjevanje.

Zunanja sodelavka energijska kinezioterapevtka ga. Katarina Arko, je s svojo toplo energijo, prijaznostjo in srčnostjo udeležencem prenesla znanja, ki jim bodo v pomoč na delovnem mestu in doma. Nepogrešljive stare modrosti o prehrani, gibanju in delovanju našega telesa je strnila v učne ure in vzbudila zanimanje in željo po uravnoteženem in zdravem delovnem vsakdanu.

Programski sklop zdravo delovno okolje zajema tudi temo komunikacija. Udeleženci so spoznavali in uporabljala različne vrste komuniciranje, spoznavali vzroke za nastanek komunikacijskih šumov in se osredotočali na iskanje mirnih rešitev. Izvedbo tega dela programa je prevzela gospa Nena Veber, ki ima bogate izkušnje s pedagoškega področja in iz gospodarstva ter jih uspešno vključuje v svoje sedanje delo na področju poslovnega, športnega in osebnostnega mentalnega trenerstva in coachinga. Pri svojem delu NLP trenerke in NLP Master Coacha ter IMT trenerke uporablja inovativne tehnike in metode mentalne dinamike in osebnostne rasti. Odlikujejo jo prenicljivo zaznavanje potreb klientov, sposobnost nekonvencionalnega delovanja izven okvira, fleksibilnost, ciljna naravnanost in visoka sposobnost motivacije posameznikov in skupin, s katerimi sodeluje.

Znotraj programa Pridobivanje kompetence od 2016 do 2019 izvajamo tako splošne neformalne izobraževalne programe (računalniški programi, tuji jeziki, zdrava prehrana, zdrav življenjski slog, komunikacija, lokalna samooskrba, kulturna dediščina) kot tudi javno veljavne programe (Izzivi podeželja, Računalniška pismenost za odrasle, Beremo in pišemo skupaj).

V letu 2017 nadaljujemo z izvedbo tečajev tujih jezikov, računalništva in programov na temo zdravega življenjskega sloga. Dodali bomo še tečaje na temo komunikacije in programe usposabljanja za življenjsko učenje (Izzivi podeželja, Beremo in pišemo skupaj) ter programe priprav na NPK: Priprave na NPK dietni kuhar/kuharica in Priprave na izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Projekt Pridobivanje kompetenc sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Vodilni partner v projektu je ZIK Črnomelj, partnerja pa sta tudi Gimnazija in srednja šola Kočevje in Srednja šola Črnomelj.

Zdravje zaposlenih - vodilo uspešnega podjetja

Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja

Zdravje zaposlenih - vodilo uspešnega podjetja

Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja

Sonja Hribar

sonja.hribar@lu-kocevje.si

organizator izobraževanja odraslih

 

Posted in Aktualno, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019.