Vas mika zaposlitev v tujini? Si želite dodatnih delovnih izzivov? S pomočjo portala EURES vam pomagamo začrtati nove poti. Obiščite nas v Svetovalnem središču Pokolpje in pridobite več informacij.

Če razmišljate o delu v kateri izmed evropskih držav, potem je za začetek najbolje, da se povežete z mrežo EURES, ki vam poleg nasvetov in svetovalcev prinaša prosta delovna mesta v 31 evropskih državah. Poleg objavljenih prostih delovnih mest pa si lahko na njihovem portalu pripravite življenjepis, se vpišete v bazo iskalcev in postanete dosegljivi vsem evropskim delodajalcem.

EURES (EURopean Employment Services) je mreža služb za spodbujanje prostega pretoka delavcev znotraj Evropskega gospodarskega prostora (27 držav EU ter Švica, Združeno kraljestvo, Islandija, Lihtenštajn in Norveška). Slovenski Eures je del mreže več kot 1000 svetovalcev Eures. Zagotavljajo svetovanje in posredovanje zaposlitev na evropskem trgu dela ter informacije o življenju in delu v državah članicah EU/EGP, Združenem kraljestvu in Švici. Na portalu EURES so objavljena delovna mesta delodajalcev, specializiranih agencij za zaposlovanje in drugih partnerskih ustanov. V njem sodelujejo javni zavodi za zaposlovanje, sindikati in delodajalske organizacije s koordinatorjem mreže, ki je Evropska komisija.

Za iskalce zaposlitve ponujajo različne storitve: seminarje, webinarje in delavnice (kako napisati dober mednarodni življenjepis, kaj moram vedeti pri odhodu v tujino, …), nudijo individualno obravnavo, so posredniki v zaposlitvi in nudijo finančno pomoč z različnimi shemami.

Glavni cilji mreže EURES:

  • informiranje, usmerjanje in svetovanje delavcem, ki so se pripravljeni preseliti v drugo državo, v zvezi z zaposlitvenimi priložnostmi ter pogoji življenja in dela v Evropski uniji,
  • pomoč delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav in
  • svetovanje in usmerjanje delavcev ter delodajalcev na območjih s čezmejnim sodelovanjem.

Če boste na Euresovem portalu ustvarili svoj profil in objavili življenjepis, vas lahko najde eden od 15.753* delodajalcev, registriranih na tem portalu.

Samo približno 2 % evropskih državljanov živi in dela v državi članici, ki ni njihova matična država. Pa vendar so prednosti dela v tujini večstranske, saj lahko:

  • pridobite nove strokovne izkušnje, razvijate svoje sposobnosti in izboljšate komuniciranje;
  • odkrijete nove vidike in različna stališča, povsem nove procese, razširite svoja kulturna obzorja ter se intenzivneje učite tujega jezika in izboljšate njegovo znanje;
  • imate na voljo več prostih delovnih mest različnih področij kot stalno, začasno ali sezonsko delo.

To jesen lahko pridobite delovno-učno izkušnjo v tujini. Do 2. julija imate priložnost za prijavo v Nacionalno shemo mobilnosti za pridobivanje delovno-učnih izkušenj v tujini. V polletnem programu okrepite svoje veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu in izboljšate zaposlitvene možnosti. V nacionalno shemo mobilnosti se lahko vključite, če:

  • ste stari od 18 do 35 let ter
  • niste zaposleni in se ne udeležujete formalnega izobraževanja ali usposabljanja, ne glede na to, ali ste prijavljeni v evidenci brezposelnih pri ZRSZ.

Prednost pri udeležbi v shemi imajo tisti, ki so brez zaposlitve eno leto ali več.

Glavni cilj je ponovna vključitev na trg dela s pomočjo okrepljenih znanj in veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti. Začetek aktivnosti je predviden 3. 8. 2020. Več si lahko preberete tukaj.

 

Vabljeni, da nas pokličete na 051 414 706 ali obiščete v Svetovalnem središču Pokolpje, kjer vam bomo svetovalke na voljo za usmeritev in vsa dodatna vprašanja.

Maja Rupnik, maja.rupnik@lu-kocevje.si

Melita Oražem, melita.orazem@lu-kocevje.si

Sonja Hribar, sonja.hribar@lu-kocevje.si

 

Viri: Zavod RS za zaposlovanjeEURES – evropski portal za zaposlitveno mobilnost

*podatek z dne 23.6.2020 (Vir: https://ec.europa.eu/eures/public/sl/jobseekers-dashboard)

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Več o EU skladih: https://www.eu-skladi.si/

Več o projektu na nacionalni ravni: https://zaznanje.si