Zapore slepih krakov gozdnih cest znotraj mirnih con gozdnih kur

Na podlagi značilnosti prostora in znanih spoznanj o divjem petelinu in gozdnem jerebu so bila v okviru projekta LIFE Kočevsko podana nekatera izhodišča za aktivno varstvo oziroma izboljšavo življenjskih razmer obeh vrst na območju Kočevske. Eden izmed ukrepov aktivnega varstva so tudi zapore slepih krakov gozdnih cest znotraj področij, ki smo jih prepoznali kot posebej pomembne za vrsti. S cestnimi zaporami smo tako omejili promet na 20 cestnih krakih znotraj mirnih con.

Sodelavci projekta smo se po tehtnem premisleku odločili, da zapornic ne bomo zaklepali. Argument, ki je prevladal je ta, da brez sodelovanje vseh uporabnikov gozdov, mirne cone ne bodo mogle zaživeti. Zato apeliramo na vas, da upoštevate zapore, kjer so postavljene in da o njih obvestite prijatelje, družino in znance ter jim razložite, s kakšnim namenom so bile postavljene. Pred vsako zapornico je postavljen tudi znak, ki s sliko divjega petelina ali gozdnega jereba obvešča, zakaj je bila zapornica postavljena.

Gozd je na Kočevskem prostran in izjemen, zato si lahko vedno poiščemo takšen kraj in čas obiska, ki ne bo motil občutljivih ali ogroženih živalskih vrst.

Novico pripravila ekipa ZGS Life Kočevsko

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.