Konec preteklega leta nam bo ostal v trajnem in prijetnem spominu, saj smo na področju izobraževanja odraslih dobili pravno podlago za izvajanje dejavnosti javne službe, ki je zaživela s 1. 1. 2021. To je veliko priznanje za naše (dosedanje) delo in krepi naše poslanstvo. Izobraževanje odraslih prvič v zgodovini naše države postaja priznano in prepoznano kot nujno potreben in enakovreden del slovenskega izobraževalnega sistema.

Za zaposlene na Ljudski univerzi to pomeni večjo možnost za dolgoročno kariero in oseben strokovni razvoj, za naše udeležence pa trajno, brezplačno možnost vključitve v svetovanje pred, med in po izobraževanju ter svetovanje za razvoj kariere.

Zaradi razširitve svetovalne dejavnosti iščemo novega organizatorja izobraževanja odraslih, z univerzitetno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom za delavce v vzgoji in izobraževanju.

Če vas mika organiziranje in izvajanje projektnih aktivnosti v strokovnem in zagnanem timu, kjer se vsak dan naučimo česa novega, je zdaj priložnost.

Za več informacij pišite na melita.orazem@lu-kocevje.si.