Zaključna konferenca UNIP

V torek, 23. marca 2012 je Ljudska univerza Kočevje v sodelovanju s partnerji projekta UNIP, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Zveza ljudskih univerz Slovenije, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije in Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah v prostorih Šeškovega doma v Kočevju izvedla zaključno konferenco projekta Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih.

Konferenca je potekala po naslednjem programu:

    1. Uvodni nagovor
        Jožica Pečnik, vodja projekta

    2. Občina Kočevje o projektu UNIP
        Lilijana Štefanič, podžupanja Občine Kočevje

    3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
        Ema Perme, Sektor za izobraževanje odraslih

    4. Predstavitev projekta in doseženih rezultatov
        Jožica Pečnik, vodja projekta, LU Kočevje
        Predstavitev projekta

        Tanja Možina, zunanja strokovna sodelavka v projektu, ACS
         Poročilo o izvedbi usposabljanj za multiplikatorje
   
        Jožica Pečnik, vodja projekta, LU Kočevje
        Predstavitev rezultatov evalvacije usposabljanj za strokovne delavce in učitelje, ki izvajajo    
        programe poklicnega in strokovnega izobraževanja v organizacijah za izobraževanje odraslih
   
        Raduška Žepič, koordinatorica projekta pri partnerju, DOIO
        Patricija Pavlič, koordinatorica projekta pri partnerju, ZLUS
        Predstavitev nastanka protokolov za izvajanje različnih postopkov na področju izrednega
        poklicnega in strokovnega izobraževanja

        Kristina Jerič, koordinator projekta pri partnerju, CIK Trebnje
        Zlatko Zepan – zunanji strokovni sodelavec pri projektu
       Predstavitev dela strokovnih aktivov, ki so pripravili skupna izhodišča in merila za predhodno
        priznavanje znanja

        Gregor Sepaher, koordinator projekta pri partnerju, RIC Novo mesto
        Marko Kralj in Damjan Cvetan, zunanja strokovna sodelavca pri partnerju RIC Novo mesto
        Predstavitev IKT orodja

        Ida Srebotnik, koordinatorica projekta pri partnerju, ŠC PET
        Predstavitev promocijskih aktivnosti projekta UNIP

    5. Primeri dobre prakse v izobraževanju odraslih
        Silva Mežnar, zunanja strokovna sodelavka pri konzorcijskem partnerju CIK Trebnje
        Marija Drofenik, ozaveščena samoizobraževalka
        Darko Lihteneker, vodja MIC Velenje

    6. Zaključek konference

    7. Pogostitev

 
Udeleženci zaključne konference so prejeli naslednja gradiva:

FOTOGALERIJA

 

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor