Z učenjem rastemo, tudi, če smo starejši, bolj izkušeni in od drugod!

Za potrebe kakovostnega opravljanja dela in uspešne komunikacije pri delodajalcih, se je v zadnjih treh mesecih na Ljudski univerzi Kočevje v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc odvilo kar lepo število programov za odrasle, ki slabše govorijo slovenski jezik. Pa vendar so samozavestno in neučakano mnogi, po dolgem času zopet gulili šolske klopi in bili neverjetno zadovoljni, saj so programi prilagojeni odraslim in še brezplačni, saj so financirani iz ESS in MIZŠ. Motiv za vključitev v program Slovenščina za tujce je nastal predvsem zaradi potrebe delodajalcev in ustrezne komunikacije na delovnem mestu ter pridobitve slovenskega državljanstva. Mnogi izmed njih so bili vključeni tudi v svetovalne obravnave v okviru Svetovalnega središča Pokolpje.

Približno polovica udeležencev je dokazala, da njihovo znanje ustreza standardom za opravljanje javnoveljavnega izpita iz slovenskega jezika, ki bo v mesecu maju 2019. Za vse močno držimo pesti, da so uspešni…tako na delovnem mestu kakor osebno.

Zapisala: Maja Rupnik

Posted in Aktualno, Svetovalno središče Pokolpje, Svetovanje nezaposlenim, Svetovanje zaposlenim.