Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih

Projekt LIFE Kočevsko se osredotoča na varstvo več tarčnih vrst, ki živijo na območju Natura 2000 Kočevsko. Ena najbolj karizmatičnih je gotovo orel belorepec. Z namenom ohranjanja in izboljšanja razmer za gnezdeči par, ki je svoje zavetje našel v mogočnih gozdovih v okolici Kočevske Reke, je bilo uvedenih več ukrepov. To izjemno plašno vrsto med drugim varujemo preko usmerjanja obiskovalcev tega območja. Ključnega pomena za njeno ohranitev je namreč zagotavljanje miru v okolici njenega gnezdišča.

Že vse od lanskega leta potekajo priprave na vzpostavitev tematske poti, ki bo obiskovalce ozaveščala o obstoju belorepca na Kočevskem, hkrati pa nudila urejen prostor za mirne sprehode in kvalitetno preživljanje prostega časa v naravi. Pot bo za skupine obiskovalcev dostopna po dokončanju sanacije jezu, ki predstavlja tudi vstopno točko v gozdni rezervat Jezero.

Kljub trenutno oteženemu dostopu do Orlove poti smo v okviru projekta v začetku tega tedna (29. in 30. avgusta) pripravili prvo izobraževanje iz temo gozdne pedagogike in interpretacije narave. Namen usposabljanja, namenjenega vzgojiteljem, učiteljem osnovnih in srednjih šol ter centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, je bila priprava udeležencev na samostojno izvedbo izkustvenega poučevanja na tematski poti, opremljeni z informativnimi tablami in didaktičnimi pripomočki.

Udeleženci, ki delujejo v 11 izobraževalnih ustanovah na Kočevskegem, Ribniškem in v Suhi Krajini, so bili nad usposabljanjem vidno navdušeni. Drugo izvedbo, prednostno namenjeno turističnim in strokovnim delavcem, načrtujemo v mesecu aprilu prihodnje leto. Usposabljanje so za projekt LIFE Kočevsko izvedli Zavod za pristna doživetja – Poseben Dan v sodelovanju z Inštitutom za gozdno pedagogiko in Ars Naturae Petra Draškovič Pelc s.p., za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Nekaj utrinkov dogajanja si lahko ogledate spodnji v galeriji.

Novico pripravili zaposleni na Ljudski univerzi Kočevje.

Foto: arhiv LUK.

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.