Z izvajanjem programa »Živeti v multikulturni družbi« smo pričeli tudi v Kočevju

Program je namenjen strokovnim delavcem, ki vsakodnevno delajo z Romi. Tako smo v četrtek, 7. 4. na prvem predavanju pridobili koristne informacije o življenju Romov, o medkulturnosti in odnosih znotraj nje.

Posted in Aktualno, SORO.