Z gozdnimi detektivi o ogroženih pticah

V sodelovanju z osnovno šolo Zbora Odposlancev smo izvedli prvo izobraževalno delavnico za prvošolčke. V okviru izbirnega predmeta gozdni detektivi smo skozi igro spoznali ogrožene vrste ptic, zajete v projekt LIFE Kočevsko. Osredotočili smo se na prilagoditve na okolje, v katerem živijo, jih poskušali razvrstiti in se preizkusili v oblikovanju prehranjevalnih verig ter spletov v gozdu. Izdelali smo tudi pogače za ptice v obliki piškotov in papirnato podobo orla belorepca.

Z delavnico smo želeli ozavestiti otroke o pomembnosti omenjenih vrst v okolju. Njihov obstoj v veliki meri odvisen od sprejemanja lokalnih prebivalcev. Ker prvošolčki predstavljajo bodoče odločevalce v lokalnem okolju, je njihov pozitiven odnos do narave odločilnega pomena.

Foto: arhiv LUK

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.