Vzpostavitev sistema za nadzor gnezda orla belorepca – Dan 2.

Drugi dan (19.10.2016) postavitve sistema za nadzor gnezda orla belorepca smo na drevo namestili še fotovoltaični panel in ga povezali z akumulatorjem, ki bo shranjeval pridobljeno energijo sonca in skrbel, da bo sistem za opazovanje in nadzor orla belorepca in širše okolice gnezda nemoteno deloval.

Celoten sistem – kamero za opazovanje, kamero za nadzor, parabolično anteno za brezžično povezavo in fotovoltaični panel – smo povezali v »živčni center« sistema, ki skrbi tako za delovanje posameznih delov sistema, kot tudi za njihov nadzor, s pomočjo senzorjev za toploto in vlago pa  nadzira tudi vremenske razmere.

Fotovoltaični panel je avtomatiziran in se s pomočjo motorčkov in posebnega inovativnega mehanizma premika za soncem oziroma v smeri idealne osvetlitve. Mogoče ga je nadzorovati in upravljati tudi »ročno« iz daljave, preko Wi-Fi povezave. Tako je možno na primer vključiti funkcijo »sneg«, ki v primeru sneženja postavi fotovoltaični panel v navpičen položaj, da ga ne pokrije snežna odeja. Prav tako je »motorizirano« držalo kamere, kar omogoča popravljanje kadra in skupaj z zoomom iskanje najboljšega pogleda.

Nadzor nad gnezdom spada v sklop aktivnosti projektne akcije C4 – Izboljšanje stanja habitata in populacije orla belorepca.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.