Vzpostavitev sistema za nadzor gnezda orla belorepca – Dan 1.

V ponedeljek, 17. oktobra, smo ob gnezdu orla belorepca v okolici Reškega jezera pričeli z  vzpostavitvijo celovitega sistema za opazovanje in nadzor gnezda orla belorepca z okolico. Aktivnosti sta pomemben doprinos projektne akcije C4 katere namen je  izboljšanje stanja habitata in populacije orla belorepca.

Gre za inovativen sistem, ki ga je v okviru projekta razvilo podjetje 3BIT – Tehnološke rešitve, Anton Bizjak s.p. Priprava celotnega sistema nadzora je bila zahtevna in obsežna tako s tehnološke plati kot tudi s strani načrtovanja in izvedbe vzpostavitve celotnega sistema. Zelo pomembno vodilo pri načrtovanju in izvedbi je bilo, da je sistem čim manj moteč za edini par orla belorepca na Kočevskem, da je varen in odporen pred vremenskimi vplivi in gozdnimi živalmi, da sistem ne ogroža živali ter  da je kar se da neopazen za morebitne mimoidoče.

Prvi dan postavitve je strokovnjak za izvajanje višinskih del s pomočjo sodelavcev Zavoda za gozdove Slovenije OE Kočevje in g. Antona Bizjaka na bližnje drevo namestil kamero za opazovanje gnezda, kamero za nadzor dogajanja v okolici gnezda (pod gnezdom belorepca) ter parabolično anteno. Kljub zahtevnosti dela nam je uspelo vzpostaviti in ustrezno namestiti tudi vso potrebno elektro inštalacijo za napajanje sistema z električno energijo ter prenos signala iz lokacije gnezda »v svet«. V želji, da bi se v okolici gnezda zadrževali čim manj časa, smo poizkusili v polnosti izkoristiti dan,dnevno svetlobo ter optimalno opraviti vso načrtovano delo, tako da smo bili na terenu do noči.

Spremljanje aktivnosti orla belorepca  v gnezdu in njegovi okolici, bo namenjeno raziskovanju življenja te pri nas redke in zaščitene živalske vrste. Hkrati pa bo preko »Livestream« povezave sistem omogočil neposredno spremljanje dogajanja v gnezdu preko spletne strani. Tudi na ta način si želimo vrsto približati ljudem, obenem pa jo preko osveščanja javnosti varovati in ohraniti v našem prostoru.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.