Vzpostavitev krmišča za belorepca

Prehranjevalna ploščad za orla belorepca je bila postavljena v zadnjih dneh leta 2016. Zalagati ga bomo začeli konec januarja letos, in sicer z mrtvorojenimi mladiči drobnice oz. govedi in s povoženo divjadjo.

Zimsko krmišče za belorepca je prvo, na ta način zgrajeno krmišče v Sloveniji in širše. Je pravokotna ploščad, ki je približno 4 metre dvignjena od tal, kar preprečuje dostop do mrhovine ostalim živalskim vrstam, z izjemo ptic. Prav tako ima vgrajen inovativen sistem dostopa – s premično aluminijasto brvjo.

V kratkem bomo krmišče opremili tudi s sistemom za opazovanje in nadzor. Sistem se v grobem sestoji iz dveh kamer (ena snema dogajanje na krmišču, ena je nadzorna in spremlja dogajanje v okolici krmišča), dveh fotovoltaičnih panelov in akumulatorja za proizvodnjo in shranjevanje potrebne energije ter sistema anten in routerja, ki bo omogočal opazovanje in nadzor funkcij na daljavo, preko LTE/4G mobilne povezave.

S pomočjo sistema bomo opazovali in spremljali prehranjevanje orla belorepca ter ostalo dogajanje na in ob krmišču; prav tako bomo spremljali pojavljanje in prehranjevalne navade ostalih ptic, ki se prehranjujejo (tudi) z mrhovino. Po končanem obdobju zalaganja krmišča za belorepca bomo na podlagi posnetkov krmišča izdelali poročilo o spremljanju ter prisotnosti drugih vrst živali, predvsem ptic (krokarja), na zimskem krmišču.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.