V letošnjem šolskem letu smo preko Kariernega centra za mlade – VšečKAM in GREM izpeljali kar lepo število delavnic za učence vseh triad. Objavljamo vtise in mnenja učiteljev in z delom nadaljujemo tudi v naslednjem šolskem letu.

 

Evalvacijski zapisi nekaterih strokovnih sodelavcev in učiteljev, ki so prisostvovali delavnicam KCM v Kočevju (marec- maj 2021).

OŠ Stara Cerkev – »Z branjem do spoznavanja poklicev« – 3. razred

Z izvedbo karierne delavnice s strani KCM sem bila zadovoljna.

Izvedba je bila prilagojena starosti otrok. Izvajalki sta bili zelo dobro pripravljeni.

Ga. Maja je s pravljico učence pritegnila in jih motivirala za nadaljnje delo. Učenci so radi sodelovali pri vseh aktivnostih.

Učenci so z velikim veseljem izdelali pokrivala (dr….), ki so jih ponosno nosili do konca pouka.

Opazila sem, da sta imeli izvajalki pripravljeni še veliko zanimivega gradiva, ki ga v dveh šolskih urah nista mogli uporabiti.

Karierno delavnico bi lahko npr. izvedli kot dan dejavnosti. Tako bi lahko potekala 5 šolskih ur.

V karierne delavnice bi lahko vključili tudi :

– obliko izkustvenega učenja – igro vlog;

– predstavitev kakšnega manj znanega poklica s strani osebe, ki ga opravlja;

– predstavitev določenih poklicev v delovnem okolju.

Vsekakor bi aktivnosti KCM priporočila tudi drugim strokovnim delavcem na drugih šolah.

Delavnica je bila izjemna popestritev pouka in bo gotovo pripomogla k razmisleku o tem, da je pomembno opravljati delo – poklic, ki te veseli.

Lepo Vas pozdravljam in Vam želim še veliko uspehov pri Vašem delu.

Učiteljica Ivanka Ambrožič

 

OŠ Stara Cerkev – »Z branjem do spoznavanja poklicev« – 3. razred

Z izvedbo aktivnosti s strani ekipe KCM sem bila sama zelo zadovoljna. Še bolj pomembno pa je, da so bili zadovoljni otroci. Z zanimanjem so poslušali uvodno zgodbico, spoznali so nekaj novih poklicev, svoje zdravniške kape so imeli na glavah celo dopoldne in bili nanje zelo ponosni.

Osebno mi je bil zelo všeč pristop izvajalk – bili sta zelo sproščeni in sta se znali približati otrokom. Aktivnost »Z branjem do spoznavanja poklicev« bi absolutno priporočila tudi ostalim šolam. Ničesar nisem pogrešala, aktivnost je dobro in otrokom zanimivo zasnovana. Pohvalno je, da sodelujete v veliko projektih in da majhen delček tega delite tudi z nami.

 

Želim vam vse dobro in veliko uspeha v prihodnje.

 

Učiteljica Polona Irt Novak

 

 

OŠ Stara Cerkev – »Za prihodnost industrije 4.0- Makey Makey« – 8. razred

Kot pozitivno bi izpostavila predvsem sproščeno vzdušje med učenci, medsebojno sodelovanje ter aktiven pristop. Tudi izvajalka delavnice je odlično opravila svoje delo.

Mladi naj dobijo čimveč priložnosti, da razvijejo svoje potenciale ter se izkušenjsko seznanijo z različnimi poklici.

Izboljšavo vidim v organizaciji tovrstnih vsebin v načrtovanem dnevu dejavnosti.

 

Lepo vas pozdravljam

Učiteljica Jasmina Tomšič

 

OŠ Stara Cerkev – »Za prihodnost industrije 4.0«- Makey Makey – 8. razred

 

Bila sem prisotna samo eno šolsko uro…in kar je bilo pripravljeno je bilo učencem in meni osebno zelo zanimivo.

Sama predstavitev je bila smiselna pri uporabi in razvoju ustvarjalnosti na področju računalništva in tehnike in tehnologije.

Takih delavnic in spoznanj učencem manjka, tako da je smiselno znanja nadgrajevati in dopolnjevati.

Aktivnosti KCM bi priporočala tudi ostalim učencem.

Le tako naprej!

LP

Učiteljica Bojana Oberstar Bižal

 

OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok – »Se spoznavam in poklicno raziskujem – Igriva arhitektura« v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije – 5. razred

Z izvedbo aktivnosti s strani ekipe KCM smo bili zelo zadovoljni. Ker vnaprej nismo dobili zelo natančnih informacij o vsebinski in organizacijski izvedbi tehniškega dne, niti nismo vedeli, kaj natančno pričakovati. Se je pa potem tekom dneva izkazalo, da je bila izvajalka vsebinsko in metodično zelo dobro pripravljena. V uvodu je učencem na zanimiv način podala nekaj teoretičnih smernic o tipih in načinu gradnje z različnimi materiali ter s tem povezanimi poklicnimi profili, ki so jih potem spoznavali med praktičnim delom v treh delavnicah (izdelava kupolaste stavbe iz gaze namočene v mavec, zgradbe iz palčk in plastelina, gradnja mostu iz lesenih gradnikov). Na koncu pa so vsebine ponovili še s pomočjo kviza, v katerem so učenci zelo aktivno sodelovali.

Pridobljene informacije bom z veseljem uporabila, oz. nadgradila, saj smo z učenci že gradili stavbe s pomočjo palčk, a smo dobili novo znanje, kako izboljšati njihovo trdnost.

Pri izvedenih skupinskih aktivnostih bi imela samo pripombo pri delavnici izdelave zgradb s pomočjo mavca. Izvajalka je imela veliko dela z mešanjem mavca, ki se je izredno hitro trdil in so učenci zelo počasi prihajali na vrsto pa tudi niso imeli nekega velikega dela, saj so gaze le pritrdili na sušilo. Mogoče obstaja kakšen drug material, ki bi ga lahko učenci sami zmešali in se ne bi tako hitro trdil in bi tudi lažje oblikovali.

Aktivnosti KCM bi vsekakor priporočila tudi strokovnim delavcem drugih šol.

Pohvala izvajalki  za suveren pristop, učencem je dajala natančna in jasna navodila ter jim pri izvedbi tudi svetovala in pomagala.

Helena Nosan

razredničarka 5. razreda OŠ Loški Potok

OŠ Stara Cerkev – »Se spoznavam in poklicno raziskujem s Kubo robotom«- 4. razred

Maja in Adi,

Iskrena hvala za današnje drugačno dopoldne v našem razredu. Učenci 4.a so se z robotki prvič srečali in nad njimi bili zelo navdušeni. Verjamem, da je bila izpeljava drugačna, kot bi bila v živo. Upam, da za vaju glasno klepetanje in odgovarjanje ni bilo naporno. Hvala za trud in krasno ter zabavno delavnico. V obeh razredih sta popestrila naš »koronski pouk«

Učiteljica Ana Mari Škodnik, OŠ Stara Cerkev

 

OŠ ob Rinži – »Talent center mladih« – otroški parlament

Z delavnicami Kariernega centra sem se srečala preko izvedbe otroškega parlamenta.

Izvedba je bila na profesionalnem nivoju. Vsebina pa prilagojena mladim. Zelo me je presenetil nov pristop k izvedbi, ki je bil otrokom zelo blizu. Nove pojme so spoznavali preko reševanja logičnih nalog in pri tem tekmovali, kdo bo prvi prišel iz “sobe pobega”. 

Želimo si tovrstnega sodelovanja tudi v prihodnje.

 

Učiteljica Petra Poje, OŠ Ob Rinži