Vpisujemo v usposabljanje za uporabo sistema HACCP

Usposabljanje za zaposlene in odgovorne osebe v proizvodnji in prometu z živili izvajamo v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvi pravilnika o higieni živil. Znanje se dokaže s potrdilom, ki ga dobite na strokovnem predavanju in po uspešno opravljenem preizkusu znanja. Novi pravilnik zahteva, da mora nosilec živilske dejavnosti imenovati osebo za notranji nadzor.

Izvedeli boste na kaj je potrebno biti pozoren pri inšpekcijskem pregledu,  primere dobre prakse, kaj je po zakonodaji obvezno in kaj ne. Če se prijavite kot odgovorna oseba v podjetju, po usposabljanju prejmete potrdilo o rednem usposabljanju odgovorne osebe. S tem potrdilom lahko nato v svoji organizaciji poučite osebje o pravilnem ravnanju s hrano.

Udeleženci usposabljanja po zaključku opravljate pisni izpit in prejmete potrdilo s katerim dokazujete strokovno usposobljenost. Če je napotovalec in plačnik usposabljanja pravna oseba (delodajalec), ponujamo 10% popust ob udeležbi 3 in več udeležencev.
 
Vsebine, ki jih morajo obvladati zaposleni pri delu z živili (kuharji, natakarji, trgovci…):

  • zakonodaja na področju higiene živil,
  • mikrobiologija,
  • okužbe in zastrupitve s hrano,
  • ukrepi za preprečevanje okužb in zastrupitev s hrano
  • osnove HACCP sistema pri delu z živili,
  • prednosti in koristi HACCP sistema,
  • splošni in higiensko tehnični pogoji, ki jih morajo izpolnjevati obrati živilske dejavnosti,
  • križanja čistih in nečistih poti,
  • obvladovanje škodljivcev – DDD
  • osebna higiena zaposlenih.

Predavateljica: Anja Palman je univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije. Od 2012 je zaposlena na inšpektoratu pristojnem za nadzor nad izvajanjem živilske zakonodaje. Do sedaj je sodelovala v več delovnih skupinah na nivoju Evropske unije. Redno se udeležuje dodatnih izobraževanj organiziranih na nivoju EU.

Dodatne informacije: Sonja Hribarsonja.hribar@lu-kocevje.si, 041 708 483

Posted in Aktualno, Splošno izobraževanje in usposabljanje, Tečaji.