VPISNI DAN V UNIVERZO ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE KOČEVJE

 

Univerza za tretje življenjsko obdobje Kočevje je mesto delovanja na področju dejavnega državljanstva, osebnostne rasti in svobodne izbire učenja ter druženja.
Če želite ostati v stiku s spreminjajočim se svetom in s samim seboj, je prava izbira – vpis v študijsko leto 2016/17.
Na fotografijah spodaj je ujet utrinek vpisno-informativnega dne prvih študentov.
Vabljeni v učečo se družbo.
Koordinatorica: Majda Valda

2 3

4 5

6 7

Posted in Aktualno, Univerza za tretje življenjsko obdobje.