Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) OE Ljudska univerza Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje objavlja razpis za vpis v javnoveljavni program osnovna šola za odrasle.

V program OŠ za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:

  • stara najmanj 15 let,
  • je izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni zaključili osnovne šole ali je zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Prijave sprejemamo vsak delovni dan v času delavnika od 8. do 16. ure ali po dogovoru s strokovno delavko.

Jerneja Petek, jerneja.petek@lu-kocevje.si, 051 414 706

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 16. 8. 2021 do 15. 9. 2021. Število razpisanih mest: 70. Z izvajanjem bomo pričeli 15. septembra 2021. Strokovna sodelavka bo z vami predhodno pripravila pogodbo o izobraževanju in osebni izobraževalni načrt.