Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) Ljudska univerza Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje objavlja razpis za vpis v javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle.

V program OŠ za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:

  • stara najmanj 15 let,
  • je izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni zaključili osnovne šole ali je zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Prijave sprejemamo vsak delovni dan v času delavnika od 8.00-16.00 ali po dogovoru s strokovno delavko.

Urša Brinovecurska.brinovec@lu-kocevje.si, 051 414 706

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020. Z izvajanjem bomo pričeli 1. oktobra 2020. Število razpisanih mest: 70. Strokovna sodelavka bo z vami predhodno pripravila pogodbo o izobraževanju in osebni izobraževalni načrt.