Morda vam življenjske okoliščine niso omogočile, da bi uspešno dokončali osnovno šolo. Izkoristite priložnost in se vpišite v program osnovne šole za odrasle na Ljudsko univerzo Kočevje.

Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) Ljudska univerza Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje objavlja razpis za vpis v javnoveljavni program osnovna šola za odrasle.

V program OŠ za odrasle se lahko vpišete, če izpolnjujete naslednje pogoje:

  • ste stari najmanj 15 let,
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar niste zaključili osnovne šole ali ste zaključili prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Na vpis prinesite:

  • osebni dokument,
  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali,
  • obvestilo o uspehu v zadnjem obiskovanem razredu,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.

Prijave sprejemamo vsak delovni dan v času delavnika od 8.00-16.00 ali po dogovoru s strokovno delavko.

Informacije in prijave: Urša Brinovecurska.brinovec@lu-kocevje.si, 051 414 706

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 11. 1. 2021 do 12. 2. 2021. Z izvajanjem pouka v drugem polletju bomo pričeli 15. februarja 2021. Število razpisanih mest je 70. Strokovna sodelavka bo z vami predhodno pripravila pogodbo o izobraževanju in osebni izobraževalni načrt.

Program Osnovna šola za odrasle je brezplačen, saj ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V kolikor imate status brezposelne osebe, lahko vaše izobraževanje podpre tudi Zavod RS za zaposlovanje.

Vabljeni k vpisu!