Tako kot lahko vaš jekleni konjiček piše svojo aktivno zgodovino, jo lahko tudi vi, v svojem življenjepisu!

Življenjepisi in vloge za zaposlitev so ustvarjeni za to, da jih bo bral kompetenten človek, vendar se vedno pogosteje dogaja, da so, zaradi pomanjkanja časa in obsežnega dela, spregledani. Zato je potrebno v dobro napisano vlogo ali življenjepis vložiti veliko truda in energije, da izstopa.  

Vloga za delo je uvod v vaš življenjepis in ponudba podjetju, ki ga naslavljate. 

Vloga za delo je jedrnato besedilo, ki vas na kratko predstavi delodajalcu in opozarja na lastnosti, znanja in izkušnje, ki so ključnega pomena za delo, za katerega se potegujete. 

Pomembno je, da vloga vsebuje zapisana znanja in spretnosti, ki jih zahteva delovno mesto ter poudari tiste kompetence in delovne izkušnje, ki izpolnjujejo te zahteve. Še bolje se boste izkazali, če boste spretnosti in znanja opisali na začetku življenjepisa, saj je tu bralec veliko bolj osredotočen na podatke. 

Če ste ravnokar končali šolo ali srednjo šolo, boste poudarjali dosežke, ki ste jih pridobili med izobraževanjem, pripravništvom in izvenšolskimi dejavnostmi. Delodajalci cenijo proaktivnost in željo po učenju, to je pripravljenost za spremembo in motiviranost  ter vlaganje v lastni razvoj. 

Vloga ne sme biti daljša od ene strani. Vsebuje natančne odgovore na vprašanje, zakaj ste idealen kandidat za delo. Jezik mora biti slovnično pravilen, v skladu s pravili poslovnega komuniciranja, celotno besedilo pa je razumljivo in lahko berljivo. 

Vsebino vloge za zaposlitev je potrebno razdeliti na tri osnovne odstavke: 

  • V prvem odstavku vloge za delo navedite, zakaj se prijavljate na ponudbo za delo. 
  • V osrednjem in hkrati najpomembnejšem delu navedite znanje in veščine, ki jih lahko prispevate v podjetju in zaradi katerih ste dober kandidat za njih 
  • V zaključnem delu prijave na delovno mesto odgovorite na vprašanje, zakaj ste izbrali to podjetje. 

Preden pišete vlogo in življenjepis, raziščite podjetje in zahteve delovnega mesta, na katerega kandidirate. Če ste v življenjepisu navedli, katera so vaša dobra področja, v vlogi posebej opišite, kako lahko dobra področja izkoristite pri novem delodajalcu. Da boste to lahko naredili, morate izluščiti specifične zahteve delovnega mesta. poznati morate pa tudi  vizijo in cilje podjetja. 

Dobra vloga na delovno mesto poudarja informacije, ki v zgoščenem življenjepisu ne pridejo v ospredje.  

Slog pisanja vloge in besedni zaklad veliko pove o vas. Navedite razloge, zakaj še posebej cenite podjetje, h kateremu se prijavljate in razloge, zakaj bi vaše znanje koristilo temu delodajalcu. Obdržite profesionalno obliko komunikacije in izpustite informacije o zasebnem življenju. 

Vlogo je treba napisati na preprost način. Postavite se v vlogo reševalca problema v podjetju in ne iskalca zaposlitve. Predstavite  in ponudite svoje “storitve”, s ciljem, da bi izboljšali učinkovitost podjetja.  

Pošiljanje prošnje za zaposlitev brez razpisa je gotovo lahko pozitiven korak pri iskanju zaposlitve. Morda bo treba počakati nekaj časa, toda zagotovo se vam lahko to na koncu izplača. 

Izberite pravi čas. Mnogi kandidati imajo zmotno mnenje, da so vse prijave, ki na naslov pridejo do preteka razpisnega obdobja, enakovredne. Prijave, ki so bile prejete v ponedeljek, so za 46 % uspešnejše od tistih, prejetih v petek. Prav tako so boljše rezultate dosegli tisti, ki so svoj življenjepis oddali v prvih štirih dneh razpisa in od 6. do 10. zjutraj (89 %). 

Kdor prej pride, prej melje. Popolnoma logično je, da bralec sčasoma izgubi koncentracijo in se na prijave ne more več enako osredotočati na koncu, kot se je na začetku, zato bodite pozorni na pravi čas pošiljanja življenjepisov, saj boste v nasprotnem primeru padli v koš, skupaj z ostalimi povprečneži. 

Pridobivanje dela in dobra predstavitev vključuje veliko dejavnikov, sreča pa je ena izmed njih. Dober prvi vtis pri delodajalcu odpira številna vrata. 

Dobrodošli v Svetovalnem središču Pokolpje, kjer vam dobro vlogo pomagamo pripraviti! 

maja.rupnik@lu-kocevje.si, melita.orazem@lu-kocevje.si.

 

Še prej pa raziščite Karierni sejem Kočevje in izberite delovno mesto, kjer ste lahko najboljši kandidat! 

Storitve so brezplačne, saj so sofinancirane iz sredstev ESS in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.