Vloga projektnih partnerjev projekta Odprimo vrata podeželju

Vsaka OŠ ima v okviru projekta zagotovljenega po enega mentorja, ki je učitelj na OŠ in je ustvarjalna oseba z izkušnjami v pedagoškem delu. V posamezne skupine na OŠ so vključeni učenci iz urbanega in podeželskega področja.

Osnovne šole so svoje učence tudi kakovostno motivirale za vključitev s pomočjo mentorjev na OŠ.

Mentorji na OŠ imajo vlogo kakovostne organizacijske in vsebinske izvedbe posameznih delavnic v skladu s časovnim načrtom na posamezni OŠ v obdobju od septembra 2013 do maja 2014.

Vsaka OŠ bo pripravila tudi poseben ETNO KOTIČEK, kjer bodo shranjeni tradicionalni izdelki, ki nastajajo na delavnicah.

V okviru temeljne aktivnosti priprave ETNO ZBORNIKA bodo šole aktivno prispevale k vsebinski dopolnitvi etno zbornika. Svoje aktivnosti bodo udeleženci zaključili ob organizaciji šolskega božičnega bazarja, kjer bodo narejene izdelke razstavili.

Kot partnerji bodo šole s svojimi prispevki aktivno sodelovale pri promociji projekta in diseminaciji projektnih rezultatov.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor