Vizija

Kam gremo?

Vizija Ljudske univerze Kočevje je usmerjena:

  • v utrjevanje prepoznavnosti položaja naše ustanove za izobraževanje odraslih od Velikih Lašč do Osilnice
  • razvijanje kvalitetne in celovite ponudbe formalnih in neformalnih oblik izobraževanja za vse generacije na “našem” geografskem področju.

Zakaj smo?

Poslanstvo našega zavoda je izobraževati odrasle in se pri tem povezovati in sodelovati z lokalno skupnostjo, s poslovnimi partnerji, s slovenskimi javnimi ustanovami ter se vključevati v mednarodne projekte, spodbujati razvoj človeških virov in z našo kvalitetno ponudbo prispevati k povišanju izobrazbene strukture prebivalstva.

Za kaj se zavzemamo?

  • STROKOVNOST 
  • SKUPINSKO DELO 
  • FLEKSIBILNOST 
  • MEDSEBOJNI ODNOSI 
  • POŠTENOST
  • PRAVIČNOST