Vizija, poslanstvo, vrednote

VIZIJA Ljudske univerze Kočevje
Vizija Ljudske univerze Kočevje je usmerjena:

  • v utrjevanje prepoznavnosti položaja naše ustanove za izobraževanje odraslih od Velikih Lašč do Osilnice in
  • v razvijanje kvalitetne in celovite ponudbe formalnih in neformalnih oblik izobraževanja za vse generacije na “našem” geografskem področju.

POSLANSTVO Ljudske univerze Kočevje
Poslanstvo našega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Kočevje, je izobraževati odrasle in se pri tem povezovati in sodelovati z lokalno skupnostjo, s poslovnimi partnerji, s slovenskimi javnimi ustanovami ter se vključevati v mednarodne projekte, spodbujati razvoj človeških virov in z našo kvalitetno ponudbo prispevati k povišanju izobrazbene strukture prebivalstva.

VREDNOTE Ljudske univerze Kočevje
Vrednote zaposlenih v našem kolektivu so naslednje:

  • STROKOVNOST (usposobljenost predavateljev in profesionalen odnos do dela in ljudi)
  • SKUPINSKO DELO (spoštovanje dela posameznikov v skupini in skupinski uspeh)
  • FLEKSIBILNOST (hitro prilagajanje spremembam na trgu)
  • MEDSEBOJNI ODNOSI (medsebojno spoštovanje, razumevanje, odkriti odnosi med sodelavci)
  • POŠTENOST, PRAVIČNOST

Vse napisane vrednote nas bodo spremljale na “našem potovanju” in bodo naš kažipot. S strokovnostjo, delom, prilagodljivostjo, dobrim medsebojnimi odnosi in poštenostjo bomo zgradili “dobro barko”, trdno jedro naše vizije.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor