Na temo ljubezni smo brali pesmice in risali, na lep sončen dan… z gospo Romano Novak, učenci OŠ Ljubo Šercer in njihovo mentorico, gospo Ano Jarni.PESMICE iPESMICE IIPESMICE IIIPESMICE IV