V sklopu VEČNAMENSKEGA ROMSKEGA CENTRA v sodelovanju z Rdečim križem Kočevje vpisujemo v BREZPLAČEN TEČAJ PRVE POMOČI. Prijave sprejemamo do konca oktobra 2018. Oglasi se ali pokliči! 

***Tečaj se bo izvajal ob zadostni prijavi udeležencev. ***Večnamenski romski center je sofinanciran s strani ESS in MDDSZ sredstev.