Večgeneracijski center SKUPAJ

­

Veseli smo, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrilo naš projekt VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPAJ.

Projekt vodi RIC Novo mesto, partner pa je Ljudska univerza Kočevje.

Večgeneracijski center SKUPAJ deluje na območju 8 občin v JV regiji (MO Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Kočevje, Občina Kostel in Občina Sodražica). Vse vključene občine zagotavljajo brezplačne prostore za delovanje centra in prispevajo del finančnih sredstev za njegovo delovanje.

VGC SKUPAJ deluje od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021.

Večgeneracijski center SKUPAJ predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Različne preventivne dejavnosti so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju izključenosti.

Letno bo izvedeno 2470 ur neformalnega druženja, 2470 ur informiranja uporabnikov ter povprečno letno 3.594 ur vodenih aktivnosti za ranljive ciljne skupine (v celotnem obdobju projekta skoraj 18.000 ur izvedenih aktivnosti).
Poudarek je na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev v različne aktivnosti je prostovoljna in brezplačna.

VGC SKUPAJ ima sedež v prostorih Ljudske univerze Kočevje, kjer je z novim letom občanom na voljo dnevni center za druženje dnevno med 8.00 in 19.00 uro.

Vabljeni, da ga obiščete.

V mrežo podpornih organizacije so vključene različne institucije, ki bodo sodelovale pri širjenju informacij o ponudbi večgeneracijskega centra, s svojim strokovnim znanjem pa tudi obogatile ponudbe. Vabimo tudi vas, da se nam pridružite.

K sodelovanju vabimo vse, ki imate voljo, znanje in čas, in ste ga pripravljeni nameniti tistim v našem okolju, ki pomoč najbolj potrebujejo. V različnih aktivnostih lahko sodelujete kot prostovoljci.

Pridite, pokličite, oglasite se pri nas!

 

logo_mddsz_slo_izvoz           logo_EUESS

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Novice

SVET USTVARJALNOSTI – OSNOVE KALIGRAFIJE

Objavil |6. 10. 2017|

Utrinki s prvega povezovanja rožnatih niti na Ljudski univerzi Kočevje

Objavil |8. 9. 2017|

V okviru Večgeneracijskega centra Skupaj smo v četrtek, 7. 9. 2017 ob 16. uri izvedli delavnico ”ROŽNATA PLETILKA” in se pridružili projektu Europa Donna ”ROŽNATE PLETENINE 2017”, ki je namenjen osveščanju javnosti o raku dojk.

Udeleženci

VGC Skupaj Sodražica 🙂 Preventivna zdravstvena delavnica

Objavil |7. 9. 2017|

G. Primož Velikonja ( ZD Kočevje),  nam je predstavil temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja.

 

VGC Skupaj 🙂 Izobraževalna delavnica v romskem naselju Trata 🙂

Objavil |7. 9. 2017|

Ob Ciganskem golažu, na lep jesenski dan, smo se družili in se pogovarjali o življenju nekoč, danes, o odnosih v družini, otrocih, vzgoji in zaposlovanju. Izmenjali smo osebne izkušnje, se spoznali in znova pridobili veliko

VGC Skupaj Kostel – delavnica ”Rožnata pletilka”

Objavil |5. 9. 2017|

V okviru Večgeneracijskega centra Skupaj smo izvedli delavnico pletenja in se z njo vključili v projekt Europe Donne ” Rožnate pletenine 2017 ” Go. Anita Šakič, ustvarjalka po srcu, je zasnovala šal iz cofkov, ki

VGC Skupaj Kostel 🙂

Objavil |5. 9. 2017|

Go. Andreja Janež iz CSD Kočevje nam je predstavila pravice iz Zakona o socialno varstvenih prejemkih. V okviru predavanja smo se pogovarjali o družinskih razmerjih, staranju in sorodnih temah s področja socialnega dela.

LOGO

VGC_Novo_mesto_logotip-dolg_naziv

SPLETNA STRAN

http://vgc-skupaj.si/

INFORMACIJE

Tanja Struna
tel: +386 (0)1 89 38 270, +386 (0)51 433 566
mail: tanja.struna@lu-kocevje.si

KOORDINATOR PROJEKTA