Usposabljanje Varstvo pri delu in varstvo pred požari izvajamo po predpisanem programu v sodelovanju od države pooblaščenim izvajalcem Komplast d.o.o. iz Ljubljane. Varstvo pri delu in varstvo pred požari se po zakonu obnavlja vsaki dve leti. Tečaj je namenjen vsem, ki jih Zakon o varnosti in zdravju pri delu zavezuje (Uradni list RS, št. 56/99).

Na osnovi uspešno opravljenega preizkusa znanja po predavanjih udeleženci dobijo potrdilo.

Trajanje: 5 pedagoških ur skupaj s pisnim izpitom na zaključku predavanj.

Vsebina:

  • predpisi s področja varstva pri delu,
  • zdravstveno varstvo,
  • tehnično varstvo,
  • varstvo pred požari.

INFORMACIJE

Tajništvo LU Kočevje
tel: +386 (0)1 89 38 270
mail: info@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.