V zadnjih dneh smo v Večnamenskem romskem centru SONČNA HIŠA izvedli več ustvarjalnih delavnic za romske družine, izdelovali smo nakit, ogrlice in zapestnice, se družili in zabavali!

***Projektne aktivnosti so sofinancirane s strani ESS in MDDSZ sredstev.