Predvidoma v petek, 16. 4. 2021, bo objavljen nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, na katerem bodo podjetja lahko pridobila sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti, ob tem, da morajo vključeni starejši zaposleni izpolnjevati starostni pogoj, da so stari 50 let ali več na dan objave razpisa.

Podjetniški inkubator Kočevje je zaupanja vreden partner, ki zagotavlja celovito in strokovno podporo pri pripravi prijave na razpis, pri izdelavi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in izdelavi individualnih načrtov osebnega in poklicnega razvoja ter usposabljanja za vaše zaposlene. V obdobju preteklega razpisa smo s pripravami strategij ter organizacijo kakovostnih usposabljanj uspešno sodelovali s tremi podjetji. Nudili smo celostno podporno storitev, zato smo prepričani, da lahko pomagamo tudi vam.

Na enem mestu vam pomagamo prav na vseh področjih javnega povabila:

 • pomagamo pri pripravi prijave na javno povabilo,
 • pomagamo pri pripravi strategije razvoja starejših zaposlenih (pisanje optimiziramo z aplikacijo za pripravo strategije),
 • izvajamo vašim potrebam prilagojene izobraževalne programe – širok nabor kakovostnih izvajalcev,
 • poskrbimo za pravilno izvedbo projektnih aktivnosti, za pravočasno in pravilno oddana poročila.

Na voljo bodo sredstva za sofinanciranje:

 • priprave strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih,
 • razvoja kariere in krepitve kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene, usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja in pridobivanje kompetenc ter novost v tem razpisu – obvezna usposabljanja na področju digitalnih kompetenc.

Razpis prinaša nekaj novosti:

 • čas oddaje vloge več ključno merilo za izbor prejemnikov sredstev,
 • omogočen bo poenostavljen način oddaje vloge -,
 • na razpis se bodo lahko prijavile tudi organizacije, ki so organizirane skladno z Zakonom o zadrugah.

Ključni poudarki razpisa

Glede na to, da bo rok za oddajo od objave razpisa razmeroma kratek, vam podajamo nekaj informacij, ki izhajajo iz razpisa, da se lahko že pred objavo pripravite, predvsem pri razmisleku in odločitvi, katere kadre boste v projekt vključili. Te boste morali o vključitvi tudi seznaniti in pridobiti njihovo soglasje za sodelovanje, resničnost česar boste morali z izjavo tudi potrditi.

 • Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah;
 • Zaposleni, ki jih bo podjetje lahko vključilo v usposabljanja, morajo biti stari 50 let ali več na dan objave razpisa;
 • Eden od pogojev za možnost sofinanciranja je, da mora imeti podjetje / organizacija, na dan objave najmanj 5 zaposlenih, od tega najmanj 3 starejše zaposlene, ki jih bodo vključili v usposabljanja;
 • V vlogi bo potrebno navesti osebne podatke treh v organizaciji zaposlenih starejših zaposlenih, zato vam svetujemo, da pravočasno uredite formalnosti, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov in soglasij v primeru posredovanja podatkov;
 • Po mesecu dni od podpisa medsebojne pogodbe v primeru izbora, bo moralo podjetje obvezno oddati točen seznam vseh tistih, ki jih namerava vključiti v usposabljanja. Njihovo število boste navedli tudi v vlogi (vključitev starejših žensk prinese dodatne točke). Dobro premislite, koga boste vključili v projekt in kakšno število zaposlenih, ki jih boste vključili, boste navedli v vlogi, predvsem pa, da so izbrani za izobraževanje seznanjeni z vključitvijo v projekt in se z njo strinjajo ter bodo pri tem sodelovali;
 • Dodatne točke pri merilih bodo prejela podjetja, ki delujejo v glavnih dejavnostih: E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja (36, 37, 38, 39) ali J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (58, 59, 60, 61, 62, 63), saj statistični podatki kažejo najnižjo vključenost v vseživljenjsko učenje med zaposlenimi prav v teh dejavnostih, ki so za gospodarstvo z vidika pospeševanja digitalne preobrazbe družbe in podjetij, skrb za okolje ter prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo, prednostne z vidika razvoja.

Vlogo bo možno oddati v tednu od 19. do 23. 4. 2021. Oddaja e-vloge bo enostavna, potrebno bo le kvalificirano digitalno potrdilo, ki pa ga večina podjetij že uporablja pri svojem rednem poslovanju. V kolikor ga  še nimate, vam svetujemo, da si ga priskrbite pred objavo razpisa. Organizirani bosta tudi dve delavnici, kjer bo podrobneje predstavljena vsebina razpisa:

 • 13. 4. 2021 od 9.30 do 11.30 in
 • 15. 4. 2021 od 9.30 do 11.30.

Na delavnicah bosta podrobneje predstavljena vsebina in namen javnega razpisa, kakor tudi način oddaje vloge.

Več informacij: Najava razpisa ASI.

Prijavnica na informativno srečanje.

Vas zanima več? Kontaktirajte nas. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na 01 89 38 270 ali 051 414 706 ali sonja.hribar@lu-kocevje.si.

 

Foto: Scott Graham, spletna stran Unsplash