UŽU Moj korak

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak je namenjen odraslim s posebnimi potrebami. Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovost življenja.

Program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad, zato je za udeležence BREZPLAČEN.

Skupne vsebine: osebna identiteta, družina in dom, osebna razmerja, prosti čas, turizem, telo in zdravje, ekonomika, hrana in pijače, javno življenje, kultura in družba,  mediji, naravno okolje.

Posebne vsebine: delo, zaposlitev, poklic, brezposelnost, socialna varnost, učenje za potrebe vsakdanjega življenja, domače okolje.
 
Trajanje: 120 pedagoških ur

Fotogalerija

Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor