UŽU Izzivi podeželja

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP) je namenjen odraslim, ki so se šolali 10 let ali manj, pretežno prebivalcem podeželja s primanjkljaji na področju temeljnih spretnosti, motiviranim za odkrivanje priložnosti na podeželju in za osebni razvoj ter izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja.

Glavni namen programa je omogočiti vključenim udeležencem pridobitev temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznali in ovrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja.

Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti in usposabljanje za življenjsko učenje ter aktivno državljanstvo. Pomemben cilj programa je tudi motiviranje udeležencev za pridobivanje novih znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju, bodisi v povezavi z osnovno ali dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad, zato je za udeležence BREZPLAČEN.

Skupne vsebine: osebna identiteta, družina in dom, osebna razmerja, prosti čas- turizem, telo in zdravje- ekonomika, hrana in pijača, javno življenje, kultura in družba, mediji, naravno okolje.

Posebne vsebine: delo, zaposlitev, poklic, brezposelnost, podeželje – priložnost za nova delovna mesta, podjetništvo, metode učenja za potrebe vsakdanjega učenja.

Trajanje: 120 pedagoških ur

Program se izvaja v krajših sklopih, od 4 do 5 pedagoških ur, večkrat tedensko.
V skupini je 6 do 12 udeležencev.

Fotogalerija

Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor