Ustvarjanje iz odpadnega materiala

Izobraževalni program je namenjen širšemu krogu odraslih, kar pomeni, da se v program lahko vključijo tako odraslo aktivno prebivalstvo, mlajši kot tudi starejši odrasli. Osveščanje in aktivno vključevanje v skrb za naravo in širše okolje, v katerem živimo, ni generacijsko omejeno, ravno nasprotno, le sodelovanje med različnimi generacijami lahko zagotovi skupen interes in odgovornost do omenjene teme.

Tematski sklopi:

  • Ločevanje odpadkov in reciklaža
  • Odpadna embalaža
  • Papir
  • Tekstil
  • Les

Trajanje: 50 ur
Število izvedb:
1 izvedba v letu 2012 (1.9.2012 – 31.12.2012)  Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.
1 izvedba v letu 2013 (1.5.2013 – 31.8.2013)    Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.

{AG}SNIO_Ustvarjanje{/AG}

Članek v časopisu Dnevnik

INFORMACIJE
Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

 

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor