Izobraževalni programi UŽU (usposabljanje za življenjsko uspešnost) so javno veljavni programi namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. pomaga premostiti težave pri nadaljnjem izobraževanju, novih dejavnostih na podeželju in pri doseganju bolj samostojnega življenja v družbi.

Na Ljudski univerzi Kočevje se lahko vključite v naslednja programa usposabljanja za življenjsko uspešnost:

Podrobnejšo vsebino programov si lahko ogledate s klikom na ime programa.

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do konca septembra 2013 oz. do zasedbe prostih mest.