Usposabljanje za pridobitev NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

Ljudska univerza Kočevje vabi k vpisu v usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu, za delo v socialno varstvenih zavodih ter v ustanovah, ki izvajajo socialno oskrbo na domu. Namenjeno je vsem, ki jih delo na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami veseli in se želijo zaposliti na tem področju. Usposabljanje je namenjeno tudi vsem, ki bi radi pridobili certifikat NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

TRAJANJA USPOSABLJANJA

Usposabljanje obsega 150 ur, od tega je 75 ur teoretičnega dela (poteka na Ljudski univerzi Kočevje) in 75 ur praktičnega dela (poteka konkretno v Domu starejših občanov Kočevje in del ur na terenu).

Izvedbo ob zadostnem številu prijavljenih načrtujemo od aprila do avgusta 2017.

VSEBINA USPOSABLJANJA

Izobraževalni program je pripravljen v skladu s katalogom strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK in ga je verificirala Socialna zbornica Slovenije:

 • socialno varstvo,
 • delo z uporabniškimi skupinami,
 • organizacija dela,
 • socialno vključevanje uporabnikov,
 • komunikacija,
 • ravnanje s pripomočki,
 • osebna oskrba,
 • prva pomoč,
 • gospodinjska pomoč,
 • zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi,
 • praktično usposabljanje.

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Usposabljanje se odvija kot kombinacija teoretičnega in praktičnega izobraževanja.  Pogoj za končanje programa oziroma pristop k certificiranju so uspešno opravljeni izpiti iz posameznih predmetov ter opravljena praksa.

KAKO PRIDOBITI POKLICNI KVALIFIKACIJO?

Če želite pridobiti certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka  na domu, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končana osnovna šola in
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi oz. vsaj 1 leto na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in
 • starost vsaj 23 let in
 • uspešno zaključen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe;
 • imeti socialne in psihofizične lastnosti, ki so sestavni del poklicne kompetentnosti.

CENA

Cena programa Usposabljanja  za pridobitev certifikata NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu: 792,00 eur. Možno je plačilo v štirih obrokih. Prvi obrok se poravna ob vpisu v usposabljanje.

Cena postopka preverjanja in potrjevanje NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu: 200,00 eur.

Plakat soc. oskrbovalec

Brosura_NPKSO_zunanja Brosura_NPKSO_notranja

Posted in Aktualno, Pridobitev izobrazbe.