Usposabljanje za pomočnika kuharja

Program Usposabljanje za pomočnika kuharja se izvaja v okviru operacije “Neformalno izobraževanje in usposabljanje”, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Ljudska univerza Kočevje na podlagi vsebin, ki jih predpisuje KATALOG PROGRAMOV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA (Tehnična specifikacija storitev), izvaja 80-urni program USPOSABLJANJE ZA POMOČNIKA KUHARJA, ki vključuje naslednje tematske sklope:

Modul 1: Osnove v gostinstvu

Modul 2: Kuharstvo:

  • čiščenje živil,
  • priprava živil za hladne začetne jedi
  • priprava živil za tople začetne jedi
  • priprava juh, jušnih zakuh, vložkov, enolončnic,
  • priprava prilog, solat in hitre hrane,
  • pomivanje servirne in kuhalne posode (ravnanje s strojem, varstvo pri delu),
  • higiena in urejenost kuhinje (primerna uporaba čistilnih sredstev).

Trajanje programa: 80 ur

Teoretični del: 20 ur

Praktični del: 60 ur

V okviru programa udeleženci teoretično spoznajo zgoraj napisane vsebinske sklope v kombinaciji s praktičnim delom – kuharstvo. Program je namenjen brezposelnim osebam in je za udeležence brezplačen. Po končanem tečaju udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju.

Ciljna skupina: brezposelne osebe

Vstopni pogoji:

  • dokončana OŠ oziroma zaključena osnovnošolska obveznost
  • glede ostalih pogojev se pozanimajte pri osebni svetovalki na Zavodu za zaposlovanje.

 

 

 

Posted in Aktualno, Pridobitev izobrazbe.