Uspešno v nove poklicne izzive

Maj je mesec ljubezni, pomladi in tudi novih začetkov. Na Ljudski univerzi Kočevje pa v oziru na slednje ravno nasprotno. Je mesec v znamenju uspešnih zaključkov jezikovnih in računalniških tečajev, ki so potekali znotraj projekta Neformalni izobraževalni programi za brezposelne 2018.

Marca smo pričeli z izvedbo dveh tečajev angleškega jezika  (angleščina na ravni A1 in angleščina na ravni A2) in s tečajem nemščine na ravni A1. Aprila smo dodali še tečaj Excela na osnovni ravni in začetni tečaj računalništva Računalniška pismenost za odrasle. S pričetkom tekočega meseca smo štiri programe uspešno zaključili. V torek, 22. maja 2018, smo udeležence znova povabili v naše prostore in jim predali potrdila o doseženem znanju in jih povabili v ostale programe, ki se odvijajo znotraj različnih projektov na LU Kočevje.

Z novo pridobljenim znanjem so udeleženci izboljšali svoje spretnosti in povečali svojo storilnost. Upamo, da bodo tako uspešneje zakorakali v nove poklicne izzive.

Omenjen programi so za udeležence brezplačni, saj jih financira MIZŠ.

Sonja Hribar, organizatorica izobraževanja odraslih

Posted in Aktualno, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019.