Urejanje didaktične poti ob Reškem jezeru pri Kočevski Reki poteka po načrtih

Z veseljem sporočamo,  da so gradbena dela, povezana z urejanjem didaktične učni  poti ob jezeru V Kočevski Reki v okviru projekta LIFE Kočevsko, v polnem teku. Pot bo dolga 820 m in se bo po večini trase razširila na 1,3 m. Teren je zelo razgiban, mestoma zelo strm in skalovit.

Zaradi zahtevnosti terena, tudi 5. in 6. kategorije hribine,  je mestoma potrebno miniranje brez raznosa materiala. Material se sproti vgrajuje v pot. Vgrajevanje materiala se izvaja ročno in  strojno z mini bagrom.

Pri prehodu obstoječe poti na novo se bo teren prilagodil tako, da bo prehod čim bolj kontinuiran.

Po končanih delih se bo na odsekih poti uredila pohodna površina s posipom sekancev.

V naslednjih mesecih bo potekalo tudi opremljanje poti z informacijskimi tablami in didaktičnimi elementi.

Novico pripravili sodelavci LU Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.