UPORABNA RAČUNALNIŠKA PISMENOST (različni tematski sklopi)

Mentorica: Katja Papež, ekonomski tehnik

Posted in Aktualno.