Mentor: Alojz Vidic, inž. agronomije

uporaba zdravnilnih rastlin_1