Udeležba projektne ekipe pri rednem popisu divjega petelina na Pokljuki

V četrtek, 11.5.2017, smo se sodelavci na Life Kočevsko odzvali na povabilo kolegov iz ZGS OE Bled in se udeležili njihovega rednega popisa divjega petelina. Ker je divji petelin ciljna vrsta projekta je bila izkušnja za nas več kot dobrodošla.

Gozdarji ZGS OE Bled tovrstni popis divjega petelina v sklopu spremljanja stanja vrste na Pokljuki izvajajo že deveto leto. Gre predvsem za ugotavljanje stanja v širši okolici nordijskega centra na Pokljuki.

V zgodnjih jutranjih urah smo se dobili na Bledu ter se od tam z gozdarji OE Bled odpeljali na Pokljuko. Razdelili smo se v tri skupine, katere so šle vsaka na svoje rastišče. Prehodili smo celotno območje rastišča ter s poslušanjem petja določili lokacijo in število osebkov na vsakem rastišču. Vsa tri območja so bila zelo aktivna, pelo je od 3 do 5 petelinov na vsakem od njih. Ena od skupin je na žalost slišala le frfutanje kril, ko je petelin zbežal iz pevskega drevesa. Druga skupina je uspela petelina zalesti na približno oddaljenost 50 m, tako da so petelina lahko opazovali na drevesu. Tretja skupina pa je bila najbolj uspešna saj je prišla v neposredno bližino drevesa na katerem je bil petelin in so ga lahko opazovali zelo od blizu. Opazovali so ga 10 minut. Po končanem petju je zletel na tla in se jim nemudoma izmuznil. Slikati jih nismo uspeli, saj so zelo plašne živali, ki zelo dobro vidijo in ob vsakem napačnem gibu zbežijo.

Izkušnja je bila za sodelavce Life Kočevsko zelo poučna in zanimiva. Upamo, da bo tudi na kočevskih rastiščih divjega petelina, po ukrepih na projektu, mogoče bolj pogosto poslušati to prečudovito petje.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.