Udeležba na 3. mednarodnem posvetu SOS proteus : Varstvo človeške ribice in njenega habitata – 250 let po znanstvenem opisu

Dne 14.4.2018 smo se v Motovunu udeležili 3. mednarodnega posveta SOS proteus z naslovom Varstvo človeške ribice in njenega habitata – 250 let po znanstvenem opisu. Predavanja so bila razdeljena v več sklopov: upravljanje habitata proteusa, izsledki novejših raziskav, vzgoja in varstvo krasa. V okvir slednjega je bil podan tudi referat dr. Borisa Kolarja The treshold concentration for nitrate for groundwater as a habitat of proteus. V referatu so bile povzete ugotovitve študije dr. Kolarja Ocena tveganja, ki ga predstavlja nitrat za ekosisteme podzemne vode in za človeško ribico na projektnem območju LIFE Kočevsko, ki je bila financirana s strani projekta LIFE Kočevsko. Študija je v celoti objavljena na naši spletni strani.

Foto: Anita Zupančič

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.