Učna pomoč

Učna pomoč je pomoč pri samostojnem učenju odraslih in je namenjena brezposelnim udeležencem izobraževanja, ki se v okviru Zavoda za zaposlovanje izobražujejo v programih Ljudske univerze Kočevje ali drugje. Število ur učne pomoči je neomenejeno in kar je najpomembnejše, učna pomoč je BREZPLAČNA.

Namenjena je udeležencem izobraževanja, ki imajo težave pri učenju in potrebujejo dodatno razlago učne snovi pri vseh splošnih in strokovnih predmetih, ne razumejo učne snovi ali so v zaostanku z učenjem, potrebujejo pomoč pri iskanju informacij in potrebne literature za pisanje seminarskih nalog, motiviranje za učenje…

Ure učne pomoči potekajo individualno, z vsakim kandidatom posebej ali v dvojicah. Mentor učne pomoči kandidatu na urah razloži nejasno učno snov, kar zagotovo pripomore k boljšemu učnemu uspehu.

Učna pomoč poteka od ponedeljka do petka v zbornici Ljudske univerze Kočevje.

Rezervacijo termina učne pomoči lahko opravite s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). 

INFORMACIJE:
Tajništvo LU Kočevje
tel: +386 (0)1 89 38 270
mail: info@lu-kocevje.si

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor