Učimo se prostovoljstva

Odrasli – prostovoljstvo je namenjeno vsem, ki želijo s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevati k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane družbe. Hkrati pa si ti odrasli seveda izboljšujejo kakovost svojega življenja, osebno rastejo, pridobivajo izkušnje, ki jim lahko koristijo tako pri hitrejši zaposlitvi kot pri razumevanju drugih.

Tematski sklopi:

  • Uvodno usposabljanje
  • Sodelovanje in komuniciranje med generacijami
  • Tehnične in organizacijske priprave na prostovoljsko delo
  • Prostovoljno delo I. sklop
  • Prostovoljno delo II. sklop
  • Supervizijsko, evalvacijsko srečanje

Trajanje: 50 ur
Število izvedb: 1 izvedba v letu 2013
Termin izvedbe: 1.5.2013 – 31.8.2013
Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.

{AG}SNIO_prostovoljstvo{/AG}

INFORMACIJE
Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor