Četrtkov študijski krožek »Tu je moj dom…«

z mentorjem Mihaelom Petrovičem, ml.

vse nas ozavešča o spoznavanju domačega in širšega življenjskega okolja.
.