OBRAZEC ZA SAMOPREVERJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program TRGOVEC, SPI:
Modul – TEMELJI GOSPODARSTVA
Modul – POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA
Modul – PRODAJA BLAGA
Modul – UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVIL
Modul – UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO TEHNIKA
Modul – UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO TEKSTILIJ IN DROGERIJSKIH IZDELKOV

OBRAZEC ZA POTRJEVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program TRGOVEC, SPI:
Modul – TEMELJI GOSPODARSTVA
Modul – POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA
Modul – PRODAJA BLAGA
Modul – UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVIL
Modul – UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO TEHNIKA
Modul – UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO TEKSTILIJ IN DROGERIJSKIH IZDELKOV