Tretjič nas je obiskal monitor projekta dr. Mitja Kaligarič

Dne 14. in 15. septembra 2016 nas je skupaj s predstavnico Ministrstva za okolje in prostor, go. Julijano Lebez Lozej, tretjič obiskal zunanji monitor projekta dr. Mitja Kaligarič.

Prvi dan smo partnerji poročali o poteku projektnih akcij ter napredku na projektu, drugi dan, pa smo se skupaj odpravili na terenski ogled. Najprej smo si v Orlovi sobi ogledali delovno verzijo promocijskega filma ter osnutek informacijske interaktivne makete (infomata), ki jo razvijamo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem. V objektu Zavoda za gozdove KE Kočevska Reka smo si ogledali pred dnevi vzpostavljeno poizkusno različico sistema za daljinski nadzor nad gnezdom orla belorepca. Nato smo si na obrežju Reškega jezera ogledali lokacijo, kjer je predvidena postavitev ornitološke opazovalnice za orla belorepca in druge vrste. Za konec smo si ob potoku Nežica v Kolpski dolini ogledali še območje, kjer bo z zakupom zasebnih gozdov vzpostavljena večja ekocelica brez ukrepanja.

 

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.