Terenski ogled izvedenih del v gozdovih revirja Planina

V državnih gozdovih na območju ZGS OE Novo mesto obročkanja drogovnjakov, pomlajencev ter posameznih dreves v robnem pasu ekocelic izvaja podjetje GG Novo mesto d.d.

V četrtek, 18. januarja, smo se skupaj z vodjo krajevne enote KE Semič Metlika ter obenem revirnim gozdarjem v revirju Planina dogovorili za skupen terenski pregled objektov, bolj natančno delovišč, kjer so dela – obročkanja drogovnjakov, pomlajencev in ekocelic že zaključena.

Vodja KE nas je popeljal po celotnem revirju Planina in tudi v sosednji revir Črmošnjice, kjer so dela – obročkanje zaključena. Ob tej priložnosti smo si ogledali tudi cestno zapornico v mirni coni gozdnega jereba, ki smo jo postavili v okviru projekta LIFE Kočevsko.

Z videnim smo bili zelo zadovoljni, saj je delo opravljeno kvalitetno in v skladu z dogovori. Na novo uvedeno prakso, predvsem obročkanja v pomlajencih, tudi kolegi iz ZGS OE Novo mesto prepoznavajo kot dober ukrep. Izvedba obročkanja na območju državnih gozdov OE Novo mesto bo zaključena v kratkem, predvidoma do 10. februarja.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje
Foto: arhiv ZGS LIFE Kočevsko

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.